Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 8, 9

2/18/2020 1:39:28 PM
LS 8,9

Thực hành tạo bảng tính theo mẫu ở tệp đính kèm

Những tệp tin đính kèm:

Trần Hồng Chiến

Các Tin đã đăng

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN Tin học 7 2/18/2020 1:37:22 PM

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TOÁN 7 2/18/2020 1:33:23 PM

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TOÁN 8 2/18/2020 1:26:08 PM

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TOÁN 6 2/18/2020 1:24:54 PM

  Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia 12/6/2019 7:59:25 AM

  KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 10/26/2019 2:52:10 PM

  KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 10/26/2019 2:26:30 PM

  ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM 5/9/2019 4:13:57 PM

  ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM 5/9/2019 4:13:39 PM

  ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM 5/9/2019 4:13:16 PM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình