Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

lịch công tác tuần từ ngày 26/04-02/05/2021

5/4/2021 2:59:04 PM
Năm học 2020-2021

TRƯỜNG THCS ĐỨC HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN        

(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 02/5/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/04

Sáng

Đ/c Trung

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Đ/c Trung

Dạy bù theo lịch đăng ký

 

Làm việc BT

Học bù

 

Thứ Ba

27/04

Sáng

Đ/c Trung

Dạy

 

Làm việc BT

Học

 

Chiều

 Đ/c Trung

Dạy bù theo lịch đăng ký

 

Làm việc BT

Học bù TKB thứ 4

 

Thứ Tư

28/04

Sáng

Đ/c: Trung

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Đ/c: Trung

Dạy bù theo lịch đăng ký

 

Làm việc BT

 

 

 

Thứ Năm

29/04

Sáng

Đ/c Trung

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Đ/c: Trung

Dạy bù theo lịch đăng ký

 

Làm việc BT

 

 

Thứ Sáu

30/04

Sáng

Đ/c Tuấn

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Đ/c: Trung

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Thứ Bảy

01/05

Sáng

Đ/c Trung

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Chiều

Đ/c Trung

 

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

CN

02/05

Sáng

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình