Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần từ 04/05 đên 10 /05/ 2020

5/4/2020 4:00:17 PM
Năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯỜNG THCS ĐỨC HÓA                                KẾ HOẠCH TUẦN

 (Từ ngày 04 /05/2020 đến ngày 10/05/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai

04/05

Sáng

 

Tổ chức chào cờ tại lớp học 

 

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Tổ chức chào cờ tại lớp học 

 

Dạy

Làm việc BT

Kh ối 7,8 Học

 

Thứ Ba

05/05

Sáng

7h 30: họp tại xã

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Đ/c Trung trực

Dạy

Làm việc BT

Kh ối 7,8 Học

 

Thứ Tư

06/05

Sáng

Làm việc BT

Kiểm tra lịch báo giảng

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Kh ối 7,8 Học

 

Thứ Năm

07/05

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Đại hội Đảng bộ xã

Dạy

Làm việc BT

Kh ối 7,8 Học

 

Thứ Sáu

08/05

Sáng

Đại hội Đảng bộ xã

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Đại hội Đảng bộ xã

Dạy

Làm việc BT

Kh ối 7,8 Học

 

Thứ Bảy

09/05

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Khối 6,9 Học

 

Chiều

Tổ chức giao ban

Dạy

Giao ban

Làm việc BT

Giao ban

Kh ối 7,8 Học

 

CN

10/05

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch trực nghỉ dịch covid 3/30/2020 9:40:22 PM

  Lịch trực nghỉ dịch 3/30/2020 9:38:00 PM

  Lịch công tác tuần 29 3/2/2020 4:52:24 PM

  Lịch công tác tuần 28 3/2/2020 4:46:58 PM

  Lịch công tác tuần 27 2/19/2020 7:53:47 AM

  Lịch công tác tuần 26 2/19/2020 7:32:55 AM

  Lịch công tác tuần 25 2/6/2020 9:28:22 AM

  Lịch công tác tuần 25 2/4/2020 8:18:54 AM

  Lịch công tác tuần 24 2/3/2020 3:27:50 PM

  Lịch công tác tuần 23 2/3/2020 3:20:47 PM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình