Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

468 KH KT CỦA PHONG

11/2/2021 3:45:00 PM
Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  472 HD KT NOI BO CUA PHONG 11/2/2021 3:44:30 PM

  MAU KHGD HS KHUYET TAT 11/2/2021 3:44:13 PM

  DIEU CHINH 2913 CUA SO 11/2/2021 3:43:39 PM

  HD THI GVDG CUA SO 11/2/2021 3:43:27 PM

  3513 HD điều chỉnh các HĐCM 11/2/2021 3:43:12 PM

  3101 HD-THOI-DIEM-KIEM-TRA.pdf| 11/2/2021 3:43:02 PM

  2913 HUONG DAN THUC HIEN NV GD TH.pdf| 11/2/2021 3:42:42 PM

  2888 HUONG DAN CAU TRUC RA DE KT.pdf| 11/2/2021 3:42:27 PM

  2666 HUONG DAN THUC HIEN TT22.pdf| 11/2/2021 3:42:15 PM

  2593 HUONG DAN XD KH.pdf| 11/2/2021 3:41:50 PM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình