Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 18

12/17/2018 9:06:59 AM
Năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG THCS ĐỨC HÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18  

(Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 23 /12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/12

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Nộp đề KTHK về theo địa chỉ

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Duyệt đề và hợp đồng in đề

 

Làm việc BT

Mỗi lớp cử 5 em lao động

 

Thứ Ba

18/12

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

KT việc thực hiền chế độ KTHS

BDHSG lớp 8

Làm việc BT

 

 

Thứ Tư

19/12

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

KT các điều kiện cho KT học kỳ

Coi kiểm tra

Làm việc BT

 

 

Thứ Năm

20/12

Sáng

Tổ chức KT theo lịch

Coi chấm bài kiểm tra

Làm việc BT

Phục vụ KT

KTHK theo lịch

 

Chiều

Tổ chức KT, chấm bài

Coi, chấm bài KT

Phục vụ KT

Kiểm tra

 

Thứ Sáu

21/12

Sáng

Tổ chức KT, chấm bài

Coi, chấm bài KT

Phục vụ KT

Kiểm tra

 

Chiều

Tổ chức KT, chấm bài

Coi, chấm bài KT

Phục vụ KT

Kiểm tra

 

Thứ Bảy

22/12

Sáng

Tổ chức KT, chấm bài

Ráp phách, chấm bài

Làm việc BT

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

23/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 17 12/10/2018 8:39:25 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/3/2018 10:14:31 AM

  Lịch công tác tuần 15 11/26/2018 9:44:47 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/12/2018 8:53:38 AM

  lịch công tác tuần 12 11/5/2018 8:55:28 AM

  Lịch công tác tuần 11 10/30/2018 8:21:59 AM

  Lịch công tác tuần 10 10/30/2018 8:14:31 AM

  Lịch công tác tuần 9 10/30/2018 8:13:29 AM

  Lịch công tác tuần 8 10/30/2018 8:10:53 AM

  Lịch công tác tuần 7 10/30/2018 8:09:07 AM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình