Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 21

1/14/2019 8:29:03 AM
Năm học 2018-2019

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/01

Sáng

Làm việc BT

Dạy

 

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Kiểm tra việc đánh giá, xếp loại 2 mặt GD HS

Các Đ/c: Tuấn, thanh, trung, lê cùng với BGH kiểm tra việc ĐG, XL

Làm việc BT

 

 

Thứ Ba

15/01

Sáng

Đ/c Tuấn trực

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Đ/c Tuấn trực

BDHSG lớp 8

Làm việc BT

 

 

Thứ Tư

16/01

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Làm việc BT

Dạy nghề K8

Làm việc BT

K8 Học nghề

 

Thứ Năm

17/01

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

- Họp với các tổ chức đoàn thể

 - Họp hội đồng thi đua

TT,TP CM, Công đoàn, chi

đoàn, TPT họp

TTVP  họp

 

 

Thứ Sáu

18/01

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Làm việc BT

Học

 

Chiều

Giao ban

Họp chi bộ

Giao ban

Họp chi bộ

Giao ban

Họp chi bộ

 

 

Thứ Bảy

19/01

Sáng

Làm việc BT

Dạy

Làm việc BT

Học

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN

20/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 20 1/8/2019 4:27:07 PM

  Lịch công tác tuần 19 12/24/2018 7:59:26 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/17/2018 9:06:59 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/10/2018 8:39:25 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/3/2018 10:14:31 AM

  Lịch công tác tuần 15 11/26/2018 9:44:47 AM

  Lịch công tác tuần 13 11/12/2018 8:53:38 AM

  lịch công tác tuần 12 11/5/2018 8:55:28 AM

  Lịch công tác tuần 11 10/30/2018 8:21:59 AM

  Lịch công tác tuần 10 10/30/2018 8:14:31 AM

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình