Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

KHTN

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

                              TỔ CHUYÊN MÔN KHTN - NĂM HỌC 2021 - 2022

   Họ và tên:

HOÀNG ANH TUẤN

   Chức vụ:

TỔ TRƯỞNG

    Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

TOÁN – TIN

   Di động:

0916728775

   Email:

htuan45@gmail.com

 

   Họ và tên:

HỒ THỊ KIM LOAN

   Chức vụ:

TỔ PHÓ

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

ĐH TIẾNG ANH

   Di động:

0916977733

   Email:

hothikimloan16179@gmail.com

  

   Họ và tên:

BÙI THANH BÌNH

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

SINH – THỂ

   Di động:

0941160868

   Email:

baibinhdh@gmail.com

   Họ và tên:

TRẦN MẠNH TUẤN

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

LÝ – TIN

   Di động:

0944643274

   Email:

manhtuangiaovienlytin@gmail.com

   Họ và tên:

NGUYỄN MINH KHÔI

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

TOÁN – LÝ

   Di động:

0915224676

   Email:

nguyenkhoiqb@gmail.com

   Họ và tên:

NGUYỄN VĂN MINH

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

CÔNG NGHỆ - SINH

   Di động:

0914554227

   Email:

minhkhetlehoa@gmail.com

  

   Họ và tên:

NGUYỄN VIẾT DŨNG

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐH

   Chuyên môn:

GDTC - SINH

   Di động:

0915581209

   Email:

nvdung_thcsth@quangbinh.edu.vn

 

   Họ và tên:

VÕ THỊ LÊ NGA

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

TOÁN- ANH

   Di động:

0945826601

   Email:

Lange26101996@gmail.com

   Họ và tên:

ĐẶNG THỊ THANH PHƯƠNG

   Chức vụ:

GIÁO VIÊN

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

HÓA– SINH

   Di động:

0336631398

   Email:

 dangphuong813@gmail.com

   Họ và tên:

NGUYỄN THÀNH TRUNG

   Chức vụ:

P. HIỆU TRƯỞNG

   Trình độ đào tạo:

ĐHSP

   Chuyên môn:

HÓA– SINH

   Di động:

0949900881

   Email:

nttrungthdh@gmail.com

 

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình